Uverejnené 30.6.2019

Výkup a predaj Paliet - Dolný Ohaj - PALETY - DOLNÝ OHAJ

VÝKUP paliet EUR A 4,7€ / EUR B 3,2€

30.6.2019 – 31.12.2019
VÝKUP paliet EUR (nepoškodené)
Show this code at the store
PALEUR-AV / PALEUR-BV
Valid 30.6.2019 – 31.12.2019
Terms and Conditions
Pri výkupe je nutné vystaviť daňový doklad (predložiť občiansky preukaz)
Získanie odhadu ceny
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.